FUDOKAN KATA

►Fudokan Kata - Setsu Bama Yama

►Fudokan Kata - Kaminari

►Fudokan Kata - Kaminari Bunkai

►Fudokan Kata - Washi No Maai

►Fudokan Kata - Washi No Maai

►Fudokan Kata - Washi No Maai

►Fudokan Kata - Yon Rei

 

 SHOTOKAN KATA

♦EMPI